Lab members:

Alumni:

  • Iris Groen
  • Ilja Sligte

Collaborators:

  • Edward de Haan
  • Sander Bohte
  • Simon van Gaal
  • Sennay Ghebreab
  • Tomas Knapen
  • Heleen Slagter